มณฑลส่านซี Yunzhong อุตสาหกรรมพัฒนา Co., Ltd

โบราณ "บรอนซ์" ตอนนี้มี "โลหะผสมไทเทเนียม"

Source:

ไทเทเนียม เป็นวัสดุโลหะใหม่เพียง 50 ปีของประวัติศาสตร์


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ความเร็วพัฒนาเป็นอย่างรวดเร็ว และตอนนี้กลายเป็น วัสดุสำคัญและวัสดุสนับสนุนในฟิลด์ของเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไทเทเนียมคาดว่าจะกลายเป็น เหล็ก อลูมิเนียมหลังจากการเพิ่มขึ้นของโลหะสาม และแม้บางคนจะเรียกว่ายี่สิบก่อนศตวรรษเป็นศตวรรษของไทเทเนียม"


มณฑลส่านซี Yunzhong อุตสาหกรรมพัฒนา Co., Ltd