มณฑลส่านซี Yunzhong อุตสาหกรรมพัฒนา Co., Ltd

แอพลิเคชันของไทเทเนียมในการผ่าตัดกระดูก

Source:

ไทเทเนียมในอุตสาหกรรมยาส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตภาชนะ เครื่องปฏิกรณ์ และเครื่องทำความร้อน ฯลฯ ... ในการผลิตยา อุปกรณ์มักจะติดต่อกับกรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดซัลฟูริก และกรดอนินทรีย์อื่น ๆ กรดอินทรีย์ และ เกลือของมัน อุปกรณ์เนื่องจากการกัดกร่อนมักเสียหาย และเนื่องจากเหล็กไอออนมลพิษเกิดจากเหล็กอุปกรณ์เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การใช้อุปกรณ์ไทเทเนียมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มณฑลส่านซี Yunzhong อุตสาหกรรมพัฒนา Co., Ltd